Så fungerar diazepam

Hur diazepam fungerar och hur detta läkemedel påverkar dig och din kropp m.m.

Dämpar rastlöshet och oro

Lider du av spänningar och oro kan det vara svårt att komma till ro. Du kan uppleva det som att det är svårt att slappna av. Detta leder i sin tur ofta till att du får svårt att somna.

Eftersom diazepam har en snabbt verkande effekt för att få spända och krampande muskler att slappna av, används det vid ängslan, ångest, rastlöshet och för att göra det lättar för dig att komma till ro och somna. Det vill säga det underlättar för insomning.

Har du drabbats av någon ty av muskelspasmer eller vissa former av epileptiska kramper kan du också komma att behandlas med diazepam.

Diazepam används också vid behandling i samband med alkoholavgiftning.

GABA – naturlig nervlugnare

Diazepam ingår gruppen bensodiazepiner, vilken är en grupp substanser som verkar genom att förstärka effekten av signalsubstans GABA (Gamma Amino Butyric Acid) dämpande effekt på centrala nervsystemet och hjärnans aktivitet. Ämnet har en naturligt lugnande effekt. I

Inom medicinforskningen tror man att överdriven aktivitet i hjärnan kan leda till ångest och andra psykiatriska sjukdomar. Utsöndringen av GABA i en nervcells synaps förhindrar nervcellen att överföra impulser till nästa nervcell och minskar spänningen i cellen. Det hjälper till att hålla nerverna i hjärnan i balans, vilket i sin tur leder till minskad ångest, oro och ökad trötthet samt att musklerna slappnar av och ev. kramper försvagas.

Diazepam dämpar flera åkommor

Genom sin naturligt dämpande effekt på nervsystemet är diazepam ett väl fungerande alternativ mot flera åkommor. Det är så väl ångestdämpande och lugnande, som muskelavslappnande. Du kan få diazepam-preparat för behandling av lindrigare insomningsproblem, mot ångest, upprördhet och oro för behandling hemma.

Men du kan också få ett diazepam-preparat hos tandläkaren inför en behandling, inför t.ex. en operation eller besvärligare undersökning inom sjukvården eller om vid akuta muskelkramper, epileptiska anfall eller feberkramp.

Diazepam är endast avsedda för tillfällig behandling, då det lätt kan bidra till ett läkemedelsberoende efter kort tids regelbunden användning.