Stesolid halveringstid

Stesolid halveringstid – vad du behöver veta och vad du måste tänka på.

Halveringstiden av ditt läkemedel definieras som tiden det tar (efter att du tagit dina tabletter) tills den mätbara mängden av Stesolid (i ditt blod) har sjunkit till hälften (alltså halverats).

Ju längre halveringstid för ett läkemedel, desto längre finns det kvar i din kropp (efter att du har slutat med dina tabletter). Detta är viktigt att veta eftersom det (även efter relativt lång tid) kan påverkar effekten av andra läkemedel, ge utslag i drog- och dopingtest samt ge dig negativa bieffekter även långt efter att du slutat med ditt läkemedel.

Lång halveringstid ökar risken för beroende

Stesolid har en relativt lång halveringstid, normalt ca 1-2 dygn. Beroende på kroppens mottaglighet för den verksamma substansen, kan halveringstid dock vara så lång som upp till 200 timmar. Det betyder att koncentrationen av den aktiva substansen har halverats i kroppen under det angivna tidsintervallet.

En lång halveringstid innebär att du kan uppleva bieffekter, som t.ex. dåsighet, dagen efter du tagit medicinen. En lång halveringstid betyder också att du snabbare kan bygga upp en tolerans mot läkemedlet och att du då riskerar att uppleva att den inte ger samma effekt som tidigare. Du bör alltså inte äta en medicin med lång halveringstid lika ofta som en medicin med kort halveringstid.

Andra mediciner kan påverka Stesolid halveringstid och effekten

Behandlingseffekten av Stesolid kan påverkas den tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Äter du annan medicin under en behandling med Stesolid kan din dos behöva justeras.

Du ska alltid berätta för antingen apotekspersonalen, eller din läkare, om du använder några andra läkemedel samtidigt som du ska medicineras med Stesolid. Det gäller även om du planerar att ta andra läkemedel under din behandlingsperiod eller om du nyligen har avslutat behandling med något annat läkemedel.

Läkemedel som kan påverka effekten av Stesolid:

  • Andra lugnade eller antidepressiva medel
  • Febernedsättande och anti inflammatoriska medel som Ibuprofen och Diklofenak
  • Läkemedel för avvänjning av alkoholmissbruk innehållande Disulfiram
  • Vissa antibiotika mot t ex lunginflammation och urinvägsinfektioner innehållande Ciprofloxacin

Rådgör alltid med din läkare om du äter fler mediciner än Stesolid, då din medicinering kan påverka – och påverkas – av fler preparat än ovan nämnda.

Det gäller inte bara att vara försiktig med de läkemedel som du just har läst om i listan ovan (de påverkar alltså din Stesolid halveringstid) utan det kan även gälla andra preparat som du tar. Det är mycket viktigt att din läkare får rätt information från dig så att du i din tur kan få en korrekt doseringsanvisning.

Mer information om Stesolid:

  1. Om Stesolid och alkohol
  2. Om Stesolid och biverkningar