Stesolid dosering

Stesolid dosering – hur du ska dosera samt vad du särskilt ska tänka på innan och när du tar dina tabletter.

Så här använder du Stesolid

När du ordineras Stesolid beslutar din läkare om aktuell dos och behandlingstid – och anpassar det speciellt för dig och dina besvär. Du ska alltid följa din läkares anvisningar och ordinationer när du tar medicinen. Om du känner dig osäker – rådfråga din läkare, eller personalen på apoteket.

Din behandlingstid bör vara så kort som möjligt (normalt inte längre än 8 veckor) och trappas ut gradvis när det är dags att sluta med medicinen, så att du slipper abstinensbesvär.

Stesolid dosering

När du medicineras med Stesolid har din läkare anpassat din aktuella dos för just dig. Doseringen av detta läkemedel är med andra ord individuell.

Det betyder i praktiken att olika personer kan få högst skilda doseringsanvisningar. Dosen är avhängig både hur känslig du är för läkemedlet och den skiljer sig även åt beroende på vilka besvär du har lider av.

Äldre patienter är normalt känsligare för medicineringen och ordineras därmed lägre doser.

Din läkare bestämmer din dos och han eller hon ska alltid (tillsammans med dig) försöka hitta minsta möjliga effektiva dos. Detta är särskilt viktigt om du använder Stesolid regelbundet under en längre tid.

Stesolid – tabletter

Vanlig dos för vuxna: Normalt inled en behandling med en låg dos, 2 g (ev. 5 mg) tablett upp till 3 gånger/dag. Vid svåra ångest- och orosanfall kan dock dosen vara högre. Vid sömnsvårigheter brukar du normalt rekommenderas att ta en tablett av din dos i samband med sänggåendet.

Rätt dosering är naturligtvis viktig för att dina besvär ska kunna behandlas på bästa sätt, men det är också viktigt att komma ihåg att rätt dosering är viktigt för att du ska slippa negativa biverkningar och andra negativa effekter av dina tabletter.

Undvik samtidig användning av alkohol under behandlingen med Stesolid.

Ta inte Stesolid som har ett utgånget datum. Utgångsdatumet hittar du på förpackningen.