Stesolid biverkningar

Stesolid biverkningar – de vanligast och de mest sällsynta, hur stor är risken att du drabbas?

Vanliga, mindre vanliga och sällsynta Stesolid biverkningar

Många läkemedel kan orsaka biverkningar, så också Stesolid. Dock behöver inte alla användare uppleva biverkningar av sin medicinering. De biverkningar som har noterats som en följd av behandling med Stesolid är;

Vanliga Stesolid biverkningar (fler än 1 chans av 100 att du drabbas):

 • Du upplever onormal dåsighet och trötthet

Mindre vanliga biverkningar (färre än 1 chans 100 att du drabbas):

 • Du drabbas av yrsel och balanssvårigheter
 • Du får problem med att koncentrera dig under längre perioder
 • Du får svårt att koordinera dina muskler, muskelrörelser och kan uppleva perioder av onormal muskelsvaghet
 • Du kan få ont i ditt huvud (huvudvärk)

Sällsynta biverkningar av Stesolid (färre än 1 chans av 1000 att du drabbas):

 • Du kan plötsligt och oprovocerat känna dig aggressiv mot din omgivning
 • Du kan drabbas av förvirring
 • Du kan drabbas av hallucinationer
 • Du kan få problem med ditt minne, till exempel minnesluckor
 • Du kan få som problem kopplade till mardrömmar
 • Du hamna i tillståndet gulsot – din hud och ögonvitor blir gulfärgade
 • Du kan få utslag på din hud orsakade av allergiska reaktioner

På den här sajten hittar du även fördjupad information om biverkningar som den verksamma substansen diazepam kan ge, se diazepam.

Om du upplever att du får en biverkan pga. medicinering med Stesolid ska du tala med din läkare i första hand, apotekspersonal eller sjuksköterska i andra hand. Det gäller också om du upplever andra biverkningar än ovan nämnda, som du förknippar med din behandling.