Stesolid alkohol

Här kan du läsa om Stesolid alkohol – ingen bra kombination.

Alla som använder Stesolid bör undvika att dricka alkohol så länge de behandlas med läkemedlet. Effekten av Stesolid är bl.a. dåsighet, sämre koncentration och avslappande muskler. Alkohol förstärker samtliga effekter av medicinen. Kombinationen Stesolid/alkohol kan påverka dig även dagen efter. Undvik därför potentiellt riskfyllda uppgifter som att köra bil eller använda krävande maskiner om du druckit alkohol i kombination med Stesolid dagen innan.

Pågående eller tidigare missbruk av andra preparat

Du ska alltid börja med att tala om för din läkare om du någon gång tidigare i ditt liv har missbrukat droger, alkohol eller andra former av läkemedel. Detta är så klart extra viktigt om du har ett pågående missbruk. Din läkare behöver denna information innan du börjar ta Stesolid. Tyvärr så kan du nämligen relativt lätt bli kraftigt beroende av Stesolid om du tidigare har missbrukat droger, alkohol eller andra mediciner. I detta fall så kan din läkare göra bedömningen att du ska ha en annan typ av tabletter.

Våldsamma effekter av Stesolid alkohol i kombination

Stesolid alkohol
Du bör till varje pris undvika Stesolid alkohol i kombination. Det kan ge dig allvarliga negativa bieffekter. Bland annat hjärtstillestånd.

Stesolid ihop med alkohol är en ytterst dålig idé.

De som missbrukar eller överkonsumerat alkohol i kombination med Stesolid blir ofta mycket aggressiva. De kan tappa omdömet helt och bli fullkomligt känslolös inför sin omgivning.

Personer i det här tillståndet kan utföra aktiviteter de senare inte har något minne av, bl.a. kan de aktivt begå dumheter som de aldrig skulle begå opåverkade. Det inte ovanligt att det är våldshandlingar och brott involverade.

Det finns även en fysisk fara att kombinera stora mängder alkohol med Stesolid – risk för hjärtstillestånd. En risk du utsätter dig för är att råka ut för den s.k. ”Rockstjärnedöden” – du förlorar sansen, blir liggande på rygg och kräks. Faran är att du kvävs av dina egna uppkastningar om du inte kommer till sans eller blir hittad i tid. Slut på denna text om Stesolid alkohol i kombination, du kan läsa mer om stesolid här.