Stesolid

Här hittar du information om preparatet Stesolid. Information för att du ska känna dig trygg med ditt läkemedel och kunna använda det på bästa sätt för att miniera dina risker.

Mer information om riskerna med att kombinera med alkohol, halveringstider och biverkningar som du riskerar att drabbas av när du tar detta preparat hittar du också här.

❤️ Personliga erfarenheter av Stesolid

Stesolid är ett läkemedel med den aktiva substansen är diazepam.

Stesolid – ett av Sveriges vanligaste lugnande medel

Stesolid är ett lugnande preparat och används ofta för att ta itu med olika former av nervositetsbeteenden – ängslan, ångest, rastlöshet. Stesolid kan också ordineras för att hjälpa dig med insomning om du har svårt att slappna av och somna pga. oro eller spänning.

Om du känner dig oroad inför en speciell provtagning, läkarundersökning eller om du ska opereras kan du få Stesolid för att känna dig lugnare. Stesolid används allstå som ett lugnande medel.

Du kan också komma i kontakt med Stesolid i samband med alkoholavgiftning. Dessutom kan din läkare föreskriva läkemedlet vid muskelspasmer och för att lösa upp kramper. Specifikt kan det användas om du drabbats av epileptiska kramper.

Preparatets muskelavslappnande förmåga gör också att det ibland kan sättas in för att minska smärtan hos cancerpatienter efter kemoterapi.

Stesolid mot sociala fobier

Stesolid tabletter
Stesolid är det vanligast förekommande läkemedlet med diazepam som verksam substans – och ett av de vanligaste ångestdämpande medlen i Sverige. Tiotusentals människor som har problem med ångest och oro använder medicinen varje dag. Stesolid är inte bara vanligt i Sverige, utan är ett av världens mest utskrivna lugnande medel.

Ångest är egentligen en naturlig reaktion mot stress, men hos vissa överreagerar kroppen och utvecklar starka ångestkänslor. Ibland kan du uppleva att ångesten uppstår utan någon tydlig orsak, men den kan också orsakas av vanliga situationer i din vardag, som du har svårt att undvika. De som drabbas kan t.ex. få ångest av att tala inför publik, känna obehag inför att äta och dricka tillsammans med andra eller bli nervös när han/hon ska fylla i en blankett på posten medan andra ser på.

Var åttonde svensk tros lida av socialfobi, men det är först när du inte längre kan hantera dina ångestkänslor (stark nervositet, rädsla och panikoro) och din ångest är återkommande under en längre tid, som det diagnostiseras som en sjukdom och du kan få Stesolid ordinerat för att lindra besvären. Det finns ett fler tal olika ångestdiagnoser men de tre absolut vanligaste är dessa:

  • panikångest
  • generaliserat ångestsyndrom (s.k. GAD)
  • social fobi

Sjukdomen/arna upplevs ofta som ett handikapp av den som drabbats.

En behandlingsperiod med Stesolid bör vara relativt kortvarig (upp till 8 veckor), då det är kraftigt beroendeskapande. Vid avsaknad av preparatet kan den som blivit beroende uppleva svåra abstinensproblem med ångestattacker, svår värk och svårigheter att sova.

Förstärkning av en naturlig effekt

Den verksamma substansen i Stesolid, diazepam, påverkar kroppens s.k. GABA-system. GABA är ett naturligt och kroppseget ämne som har en lugnande effekt. Utsöndringen av GABA hjälper till att hålla nerv i hjärnan i balans, vilket i sin tur leder till minskad ångest, oro och ökad trötthet samt att musklerna slappnar av och ev. kramper försvagas.

Stesolid hjälper alltså till att återställa balansen av GABA i det centrala nervsystemet. Den önskade effekten blir där med att den drabbade personen kommer i balans igen och kam känna sig lugnare.

Snabb effekt

Effekten av Stesolid kommer ofta redan efter 15-30 minuter, varför du vid tillfälliga besvär bör vänta med medicineringen till dess den verkligen behövs. Genom att bara ta den när du verkligen behöver minskar du risken för rutinmässig användning och beroende.

Undvik andra lugnande medel och alkohol

Din behandling med Stesolid kan påverkas om du samtidigt tar andra läkemedel. Andra lugnande eller antidepressiva medel kan t.ex. förstärka behandlingseffekten. Din läkare behöver därför känna till om du också får annan medicin samtidigt.

Du bör inte heller dricka alkohol när du äter Stesolid, eftersom alkohol förstärker effekten av läkemedlet och kombinationen kan trubba av din koncentrationsförmåga och vakenhetsgrad rejält.

Du kan läsa mer här:

  1. Stesolid alkohol – att dricka eller inte
  2. Stesolid halveringstid – hur länge finns det kvar i din kropp
  3. Stesolid biverkningar – de vanligste och de mest sällsynta