Diazepam halveringstid

Här kan du läsa mer om diazepam halveringstid.

Genom att du införskaffar dig mer kunskap om denna viktiga aspekt av diazepam kan du känna dig tryggare med hur ditt läkemedel påverkar din kropp. Du får veta hur lång tid det tar för din kropp att helt göra sig kvitt detta läkemedel när du sluta att ta dina tabletter (det tar lång tid).

Upp till 200 timmars halveringstid

På de svenska apoteken kan du hitta ett relativt stor ”utbud” av olika typer av benzodiazepinpreparat.

Din läkare kan dock säkert berätta för dig att skillnaderna dem emellan kan vara stora. Det gäller bl.a. dosering och upptagningsförmåga, men det gäller även halveringstiden (halveringstiden är tiden det tar för läkemedelskoncentrationen i ditt blod att halveras) och hur snabbt de bryts ned (av din lever) samt hur snabbt din kropp kan avlägsna läkemedlet via din urin.

  • Halveringstid för diazepam – mellan 20 och 100 timmar
  • Halveringstid för restprodukter av diazepam – upp till 250 timmar

Halveringstiden för diazepam är 20 till 100 timmar, medan en s.k. aktiv metabolit av diazepam (desmetyldiazepam, den restprodukt som bildas i kroppen när diazepam bryts ned) har en halveringstid som kan variera mellan 36-250 timmar.

Det kan alltså betyda att, efter att du har tagit en enkel dos av diazepam, kan mer än hälften av läkemedelssubstanserna finnas kvar i ditt blod 200 timmar efter din medicinering.

Efter cirka två behandlingsveckor med diazepam kan alltså dina blodnivåer av diazepam bli så hög som cirka sex gånger din dagliga dos. Efter ytterligare två veckor (allstå efter 4 veckors total behandlingstid) kan dina nivåer nå ända upp till cirka åtta gånger din dagliga dos.

Diazepam halveringstid – så länge påverkas din hjärna

Diazepam har alltså en mycket lång halveringstid och det betyder att hjärnan kan vara påverkad i upp till 2-3 dagar efter du tagit medicinen, utan att du själv märker så mycket av det.

Hos vissa äldre personer som har drabbats av leversjukdomar eller njursjukdomar kan förändringar i ämnesomsättningen orsaka en betydligt längre utsöndringstid av läkemedel. Forskning har visat att diazepam i dessa specifika situationer kan ha en halveringstid på ända upp till 400 timmar. Alltså i princip fyra gånger länger jämfört med normalt halveringstid på cirka 100 timmar. Detta kan (i vissa situationer) i sin tur kan leda til en extremt hög ­­– upp till 20 ggr – koncentration av ämnet i kroppen.

Anhopning av bensodiazepiner i kroppen och hjärnan är ett allvarligt problem om du använder diazepam under en längre tid och med upprepade doser varje dag går den processen snabbare. Slut om diazepam halveringstid.