Diazepam biverkningar

Här kan du läsa om huvudvärk, dåsighet och andra diazepam biverkningar.

Liksom i princip alla mediciner kan läkemedel med diazepam ge upphov till olika former av biverkningar, det betyder dock inte att du själv kommer att drabbas. En del personer kan drabbas av flera olika biverkningar medan en annan person inte upplever en enda biverkning.

Vissa personer som tar denna medicin (innehållande diazepam) kan ibland känna sig yra (yrsel), onormalt dåsiga eller trötta, uppleva en viss muskelsvaghet och kan i vissa fall se dubbelt. Den här typen av biverkningar gör att du riskerar att ramla och slå dig när du använder medicinen – risken ökar ju äldre du är. Andra användare har uppgett att de t.ex. får huvudvärk, börjar sluddra när de talar och upplever att de drabbas av darrningar. Vissa blir istället känslomässigt avtrubbade. Ytterligare andra kan bli förvirrade. Hos vissa patienter kan depression uppstå.

När du läser om biverkningar så är det vanligt att de delas in i olika grupper. Dessa grupper talar om för dig hur stor risken är att du ska drabbas av just denna specifika biverkning. Biverkningarna är indelade i dessa grupper och klassade efter hur stor del av läkemedelsanvändarna som har drabbats av de olika typerna av biverkningar.

Dessa klasser är:

 • Biverkningar som är mycket vanlig = betyder att fler än 1 person av 10 drabbas
 • Vanlig biverkan = innebär att fler än 1 person av 100 drabbas
 • Mindre vanliga biverkningar = betyder att färre än 1 personer av 100 drabbas
 • Sällsynt biverkan = innebär att färre än 1 person av 1 000 drabbas
 • Biverkningar som är mycket sällsynta = betyder att färre än 1 personer av 10 000 drabbas

Följande olika biverkningar har rapporterats som effekter av användande av mediciner med substansen diazepam. Vill du veta mer om vilka biverkningar som är kopplade till ett visst preparat med diazepam? Välj läkemedel här. (länk till startsida och lista med olika diazepam-läkemedel KOMMER SNART)

Mindre vanliga/Vanliga diazepam biverkningar:

 • Du kan uppleva onormal sömnighet, dåsighet, trötthet och minskad vakenhet
 • Du kan få huvudvärk
 • Du kan känna av yrsel och ibland ostadighet (älder personer riskerar fallskador)
 • Du kan få sluddrigt tal och darriga händer
 • Du kan drabbas av blodtrycksfall
 • Du kan få dubbelseende
 • Du kan uppleva en något som liknar baksmälla (dagen efter att du tagit din medicin)
 • Du kan drabbas av muskelsvaghet
 • Du kan uppleva att du blir glömsk, förvirrad eller drabbas av avtrubbade känslor
 • Du kan få inflammation och blodpropp i dina ytliga vener (tromboflebiter), åderbråck

Paradoxala reaktioner (dvs. motsatt effekt mot den tänkta t.ex. smärtlindrande medicin som ger upphov till smärta, lugnande medicin som ger hyperaktivitet) är också relativt vanliga. Tvärt emot avsed effekt (att känna sig sömnigare), kan en del som tar diazepam (speciellt äldre personer och barn) istället bli upprörda och i vissa fall drabbas av en mildare personlighetsförändring.

Andra typer av symptom är plötsliga utbrott av vrede, förändringar av humöret och rastlöshet. Det förekommer också reaktioner som psykisk störning (till exempel vanföreställning), parasomnier (till exempel mardrömmar) eller kognitiva symtom (till exempel hallucination).

Sällsynta biverkningar:

 • Du kan få lågt blodtryck eller långsam puls
 • Du få känningar av bröstsmärtor, kramper i dina luftrören eller andningssvårigheter
 • Du kan drabbas av sömnapné (tillfälliga andningsuppehåll under din sömn)
 • Du kan få blodcellsförändringar
 • Du kan drabbas av ögonförändringar
 • Du kan uppleva muntorrhet
 • Du kan drabbas av illamående och kräkningar  eller smärta i din buks/mages övre del (epigastriet) med halsbränna och/eller matsmältningsbesvär som bieffekt
 • Du kan få problem med att kissa, förstoppning (ibland svår förstoppning) eller diarré
 • Du kan drabbas av gulsot
 • Din sexlust kan förändras
 • Du kan få menstruationsstörningar
 • Din aptit kan öka
 • Du kan få minnesluckor

Mycket sällsynta biverkningar

 • Du kan drabbas av hudutslag

Trots att du kanske bara har blivit ordinerad en terapeutisk dos (den dos som måste ges för att läkemedlet ska ge effekt) av diazepam kan du utveckla ett beroende av preparatet. Du kan också uppleva abstinensbesvär när du avslutar en behandling.

De allra flesta läkemedel kan så klart ge upphov till olika typer av allergiska reaktioner. Det är dock relativt ovanligt (till och med extremt sällsynt) att du skulle drabbas av någon allvarligare allergisk reaktion av diazepam.

Skulle du helt plötsligt och oförklarligt drabbas av svullna ögonlock, svullnader i ditt ansikte eller att dina läppar svullnar upp måste du omedelbart ta kontakt med en läkare. Ytterligare tecken som du måste var uppmärksam på är om du får svårigheter med andningen, oförklarlig klåda eller olika typer av hudutslag på din kropp.

Slut på texten om diazepam biverkningar.