Innan du tar diazepam

Värt att veta innan du börjar använda diazepam.

Om du ordineras ett läkemedel med diazepam som verksam substans bör du, innan du påbörjar behandlingen, tänka på att det är olämpligt att medicinera med diazepam om du t.ex. har någon;

  • Myastenia gravis (en ovanlig sjukdom som drabbar dina muskler)
  • Leversjukdom
  • Kroniskt dålig lungfunktion (lunginsufficiens)
  • Sjukliga förändringar i hjärnan, särskilt vid förkalkning av hjärnan artärer (arterioskleros)
  • Grön starr

Du ska också undvika att ta tabletter med diazepam om du har några typer av allvarliga problem med din andning. Det kan till exempel vara att du lider av s.k. sömnapné (perioder av andningsuppehåll när du sover).

Om du röker mycket bör du informera din läkare om det. Det beror på att nedbrytningen av diazepam (i din lever) påverkas av att du röker.

Likaså bör du ta upp med din läkare om du är, eller har varit, beroende av droger eller alkohol. Gör det innan du börjar behandlingen.

Som för många andra mediciner, bör du vara mycket försiktig med alkohol när du tar diazepam. Tar du alkohol och diazepam samtidigt så riskerar du att deras respektive effekt förstärks. Det kan i sin tur leda till kraftiga reaktioner.

Desamma gäller andra s.k. CNS-hämmare, dvs. lugnande och ångestdämpande mediciner med påverkan på centrala nervsystemet. Tillsammans kan de ge oplanerad och starka effekter.

Om du har fått en medicin med diazepam mot depression, fobi eller tvångstankar, bör du veta att mediciner baserade på diazepam normalt inte rekommenderas som första medicin för behandling av psykotiska sjukdomstillstånd eller vid tillstånd av fobi och tvångstankar.

Diazepam är inte heller rekommenderat som enda behandling vid depression, eller oro förknippad med depression. Liksom för andra mediciner med bensodiazepiner, bör läkarna även visa stor försiktighet vid förskrivning av diazepam till patienter med personlighetsstörningar. Hos personer med dessa tillstånd kan läkemedel med diazepam släppa de normala spärrarna, och då utlösa ett aggressivt beteende (mot sig själva och andra) och i värsta fall också öka risken för självmord.