Andra läkemedel

Diazepam och andra läkemedel.

Blanda inte Diazepam Desitin med andra läkemedel

Det är bra om du är medveten om att Diazepam är den verksamma substansen också i andra läkemedel, så att du inte använder flera mediciner med samma verksamma ämne av misstag och därmed riskerar att få i dig alldeles för höga doser av diazepam.

Ett exempel läkemedel som innehåller diazepam är Stesolid, ett annat välkänt namn är Valium samt Apozepam, vilka dock inte längre säljs i Sverige.

Om du äter Diazepam Desitin samtidigt med andra läkemedel finns det en uppenbar risk att de interagerar och påverkar varandra och den förväntade effekten. Det är därför viktigt att du informerar din läkare om att du äter andra mediciner, eftersom doseringen kan behöva anpassas.

Om du äter läkemedel innehållande rifampicin (mot tuberkulos), t.ex. Rimactan, och/eller växtbaserade läkemedel med innehåll av johannesört, ska du inte samtidigt använda Diazepam Desitin.

Hör alltid efter med din läkare, eller på apoteket, om det går bra att ta din andra medicin, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt med Diazepam Desitin.