Användning av diazepam

Använd diazepam på rätt sätt.

Om du har ordinerats en medicin med diazepam som verksam substans, har du troligen fått den för att dämpa en ängslan, ångest eller rastlöshet. Du kan också ha fått diazepam som hjälp för att lättare somna in. Dessutom används det vid muskelspasmer och epileptiska kramper samt vid alkoholavgiftning.

Substansen diazepam kan du även komma i kontakt med inför en operation, provtagning eller allmän undersökning, det används då som ett lugnande medel. Det används då under kort tid eller vid enstaka tillfällen. Diazepam kan ges som tablett, flytande, injektion eller rektal lösning (lavemang), beroende på vilket tillstånd som behandlas och hur snabb effekt som behövs.

All behandling med läkemedel som innehåller diazepam bör vara kortvarig pga. den höga risken för att utveckla ett beroende.

Vad används det för?

 • Kortsiktig (2-4 veckor) behandling av svår ångest som är handikappande eller utsätter personen för oacceptabla svårigheter
 • Kortsiktig (2-4 veckor) behandling svår sömnlöshet som är handikappande eller utsätter personen för extrem stress
 • Nattskräck och sömngång hos barn
 • Ångestdämpande och smärtlindrande före operation eller medicinska behandlingar (pre-med)
 • Som kombinationsbehandling för att hantera abstinenssymptom vid alkoholavvänjning
 • För att kontrollera och dämpa krampanfall orsakade av förgiftning och vid stelkramp
 • Feberkramper (hos barn)
 • Kontrollera upprepade epileptiska anfall när en patient inte återhämtar medvetandet mellan anfallen

Dosering och behandlingstid

Det är mycket viktigt att du inte tar mer av medicinen än den ordinerade dosen. Doseringen är anpassad efter dig, din kroppsvikt, längd, ålder och andra förutsättningar. För att få bästa möjliga effekt och resultat av medicineringen är det därför viktigt att du alltid följer den på förpackningen angivna doseringen. Risken för biverkningar minskar också om du följer riktlinjerna för användning.

Hur stor dosen skall vara och under hur lång tid behandlingen ska pågå ska bestämmas av din doktor, som anpassar dosen för just dig och dina symptom. Din behandling bör pågå så kort tid som möjligt och ska trappas ut under en (relativt) lång tidsperiod. Det kan vara stora skillnader i dos mellan olika personer, beroende på graden av symptom och hur känslig för läkemedlet som personen är. Seniora personer är vanligen känsligare för diazepam.

Behandlingsperioden ska helst inte överstiga fyra veckor, men din läkare avgör hur lång tid som är aktuellt för dig. Om dina besvär inte går över under behandlingsperioden behöver en mer grundläggande utredning göras kring orsaken till dem.

Rådgör också med din läkare om hur och när du ska ta medicinen. Fördelen med diazepam är att den har snabb effekt och därför fungerar bra vid akuta attacker av ångest, panikattacker eller vid krampanfall.

Här kan du läsa mer om några andra viktiga saker att veta om diazepam

 1. Viktigt att tänka på innan och under behandling
 2. Diazepam vid graviditet och amning
 3. Diazepam och andra läkemedel