Diazepam alkohol

Diazepam ökar effekten av alkohol – och alkohol ökar effekten av diazepam

Dricker du alkohol i kombination med att du tar tabletter med läkemedel så påverkar de varandra. Den första effekten blir inte helt sällan att du kommer att uppleva en kraftigare berusning av alkoholen. Den andra effekten blir tyvärr heller inte helt sällan att du drabbas av kraftigare biverkningar.

Så väl diazepam som alkohol påverkar vårt centrala nervsystem – och de förstärker varandras effekter. Alkohol ändrar även nedbrytningen av läkemedlet i din lever, detta får effekten att koncentrationen av diazepam i din kropp blir en annorlunda i jämförelse med om du hade tagit samma mängd läkemedel utan att dricka alkohol.

Förstärkningen av effekterna kan leda till att hjärnans aktivitet bromsas upp och det kan orsak bl.a. minnesproblem, trötthet, yrsel och samordningsproblem. Den effektförstärkningen som uppstår om du kombinerar alkohol och diazepam, kan också leda till en rad andra oönskade verkningar och påverka ditt omdöme rejält. I stora doser kan kombinationen hämma så väl hjärtats som andningsfunktionen, och i allvarliga fall vara dödlig.

Aggressivitet och våldsbrott

Avtrubbade sinnen, sämre impulskontroll, aggressivitet, bristande sexuell kontroll och grova våldsbrott som effekt av kombinationen diazepam/alkohol är inte ovanligt, liksom kraftiga personlighetsförändringar. Överdosering av diazepam har bl.a. kunnat påvisas hos personer som gjort sig skyldiga till våldsamma överfall, vilka i vissa fall t.o.m. slutat med mord.

Diazepam vid alkoholberoende och alkoholavvänjning

Diazepam är en medicin som är mycket olämplig för de som är beroende av alkohol, då stort intag av alkohol minskar kroppens förmåga att bryta ned substansen. Koncentrationerna av diazepam blir högre än normalt i kroppen och risken att effekter och biverkningar förstärks är mycket stor.

Samtidigt är det inte ovanligt att diazepam används för att behandla måttliga till svåra abstinensbesvär vid alkoholavvänjning. Om du varit alkoholberoende tidigare och får diazepam i samband med din avvänjningsprocess är det mycket viktigt att du undviker att dricka alkohol i samband med att du medicinerar, med tanke på de förstärkande effekter medicinen och alkoholen har på varandra.

Är du är alkoholist försöker hålla dig borta från alkoholen bör du också vara vaksam på ditt intag av diazepam, då det är mycket lätt att byta en beroende med ett annat. Detsamma gäller om du har ett tidigare alkohol- eller narkotikamissbruk bakom dig.

Diazepam alkohol i kombination är alltså något du till varje pris bör undvika.