Diazepam

Här kan du läsa information om det lugnande och även ångestdämpande preparatet diazepam.

Vanliga biverkningar av detta läkemedel är olika typer av biverkningar som kanske snarast påminner om en dålig baksmälla. Detta kan tillexempel ta sig uttryck i att du får huvudvärk och/eller blir yr i huvudet. Ibland kan du också drabbas av dubbelseende och sluddrigt tal. Läs mer om biverkningar här.

❤️ Personliga erfarenheter av diazepam

Ett av Sveriges vanligaste läkemedel med denna substans är läkemedlet Stesolid.

Diazepam – en substans mot kramper och ångest

Diazepam ingår gruppen bensodiazepiner vilken är en grupp substanser som påverkar ditt centrala nervsystem.

När du tar dessa tabletter så påverkas mer specifikt dina s.k. GABA-receptorer. GABA är ett naturligt förekommande ämne i din kropp och hjärna. Detta ämne har bland annat en ångestdämpande och rogivande effekt.

Diazepam är en läkemedelssubstans som används vid behandling av exempelvis epileptiska kramper och/eller vid feberkramper. Du kan också ha fått det ordinerat;

  • som ett lugnande medel eller som insomningshjälp
  • om du har problem med muskelspasmer vid till exempel stelkramp
  • om du har drabbats av mycket svår, särskild plågsam eller förlamande ångest eller extrem upprördhet
  • som smärtlindrande och lugnande medel inför smärre kirurgiska ingrepp, undersökningar eller tandvårdsbehandlingar samt provtagningar som kan vålla oro
  • för att kontrollera orostillstånd orsakade av alkoholabstinens
  • vid “restless legs” syndrom och Ménières sjukdom

Om du kanske har ordinerats Diazepam eller Stesolid – eller känner någon person som använder det – och om du vill veta mer om detta läkemedel hittar du mer mer information här. Här kan du läsa om olika fakta om preparaten, hur de ska användas, eventuella biverkningar med mera.

Ett av de mer kända läkemedlen innehållande diazepam är Valium, som inte längre marknadsförs på den svenska marknaden.

Mer om substansen diazepam och hur den kan påverka dig

Här hittar du mer specifik information om detta läkemedel:

Som med all annan medicin bör diazepam användas med sunt förnuft. Det kan i vissa fall ge allvarliga biverkningar och vid användning över tiden byggs ett beroende lätt upp. Du ska alltid använda detta läkemedel enligt ditt recept från din läkare.

Pågrund av att du lätta kan drabbas av allvarlig tillvänjning (du blir allstå lätt beroende av detta läkemedel) så krävs en särskild receptblankett för att du ska kunna få detta läkemedel utskrivet.

Din läkare ska iaktta särskild försiktighet när han eller hon skriver ut diazepam till dig.